WTS ACADEMY

Våra utbildningar inom truck, travers och lift

TRUCK
Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för reparationer av maskinparken. Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör. WTS Västerås Truckservice AB har instruktörer som tecknat avtal med TYA om truckutbildning och utbildningen sker enligt TLP 10. Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.

De vanligaste trucktyperna som normalt ingår vid en A & B utbildning är:
A2: Ledstaplare
A3: Låglyftande åktruck
A4: Låglyftare
B1: Motviktstruck
B2: Höglyftande åkstaplare
B3: Skjutstativtruck
VANLIGA FRÅGOR OM TRUCKUTBILDNINGAR
Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för reparationer av maskinparken. Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.

Måste jag ha truckkort för att få köra truck?

+

Ja du måste ha dokumenterade kunskaper (truckkort). Du måste dessutom ha ett skriftligt körtillstånd från arbetsgivaren.Quick charge < 2.0h.

Chefen har sagt att jag får köra truck på hans tillstånd, får jag det?

+

Nej, du måste själv ha genomgått truckförarutbildning.

Kräver en självgående truck utan åkplatta truckkort?

+

Ja, så fort maskinen är självgående krävs utbildning på den.

När välter en truck lättast?

+

När du kör fort och svänger, särskilt med upphissade gafflar.

Måste vi ha trafikförsäkring, vi kör ju på inhägnat område?

+

Ja, alla truckar skall vara trafikförsäkrade oavsett var de körs. Kör man dessutom i trafik behöver man förutom truckkort även körkort med lägst behörighet AM.

Hur svårt kan det vara att köra truck? Behövs utbildning för det?

+

Alla har olika lätt för att lära sig att köra truck och de flesta klarar det. Men det som är otroligt viktigt och som man inte får med sig genom att bara köra är att lära sig: truckens begränsningar, vad klarar trucken att lyfta beroende på last och lyfthöjd, när kan det bli farligt och varför.

Kommande Utbildningar
VÄSTERÅS 2022
LÅNGÄNGSKROGEN 7
 • V.43 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.47 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.50 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
VÄSTERÅS 2023
LÅNGÄNGSKROGEN 7
 • V.02 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.06 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.10 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.14 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.18 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.23 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
UPPSALA 2022
VAKSALA-EKE 77

UPPSALA 2023
VAKSALA-EKE 77
 • V.07 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
 • V.19 Truck (A2-A4, B1-B3) TLP 10
TRAVERS
Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för skador både på sak och person. Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.

​​​​​​​AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets:

1. uppbyggnad,
2. drift,
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.

Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.
truck och traversutbildning wts machinery
LIFTUTBILDNING
Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för reparationer av maskinparken. Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.
WTS Västerås Truckservice AB är medlemmar i Liftutbildningsrådet (LUR) via avtal med Unicarrier om liftutbildning. Utbildningarna sker enligt LLP.
Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.
VANLIGA FRÅGOR OM LIFTUTBILDNINGEN

Måste jag ha liftkort för att få köra en saxlift eller bomlift?

+

Ja du måste ha dokumenterade kunskaper (liftkort). Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6. Dessutom behöver du ett skriftligt körtillstånd från arbetsgivaren.

Chefen har sagt att jag får köra LIFT på hans tillstånd, får jag det?

+

Nej, du måste själv ha genomgått liftutbildning.

Får en person utan liftkort åka med i liften?

+

Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Omfattningen av vilka kunskaper som krävs kan dock variera något beroende på vilka arbetsuppgifter som var och en utför.

Liftutbildningsrådet har tagit upp frågan om, i vilken omfattning medhjälpare som ”åker med” på arbetsplattformen skall ha utbildning. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har ansvar för att bedöma omfattningen av den utbildning som krävs för att säkert utföra ett arbete.
Både operatörens och medföljares utbildning bör ge förutsättningar för att göra en korrekt riskbedömning i varje situation och i en nödsituation kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position utan fara för någon.  LLP, eller tillämpliga delar av denna, utgör en god grund för en sådan utbildning. Den som regelbundet åker med skall alltså ha LLP-utbildning medan den som åker med vid enstaka korta tillfällen kan ”snabbutbildas” av operatören. En riskbedömning måste alltid genomföras för varje arbetssituation.

Hur lång tid tar en liftutbildning?

+

Liftutbildningen måste ta den tid som eleven behöver för att klara ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov enligt de krav som finns i LLP. Den tid som en liftutbildning bör omfatta beror av antal elever och deras förkunskaper, antal instruktörer, antal maskiner att använda till praktiska övningsmoment vid utbildningstillfället.

En riktlinje är att en kurs med 10-15 elever, en instruktör, två bomliftar och en saxlift, bör omfatta minst 8 timmar. För att elever med låg kunskap ska hinna med alla moment i utbildningen under en dag, kan utbildningen exempelvis genomföras med färre elever eller fler instruktörer.

Vi hjälper er med reservdelar och tillbehör till alla fabrikat och modeller

ABEKO  ·  ATLET  ·  BT  ·  CESAB  ·  CLARK  ·  CROWN  ·  DANTRUCK  ·  DAEWOO  ·  DOOSAN  ·  HANGCHA  ·  HYUNDAI  ·  HELI  ·  HYSTER  ·  JUNGHEINRICH  ·  KALMAR  ·  KOMATSU  ·  LINDE  ·  MITSUBISHI  ·  MANITOU  ·  NISSAN  ·  PRAMAC  ·  ROCLA  ·  STILL  ·  SVETRUCK  ·  TCM  ·  TOYOTA m.fl.

LEDNING
INTERNAL MANAGING DIRECTOR | Sales
EXTERNAL MANAGING DIRECTOR
MANAGING DIRECTOR OPERATIONS
SALES
TEAM LEADER, SALES mitt & Norr
AREA SALES MANAGER (Syd)
SALES Uppland & STOCKHOLM
TOM SÖRENSSeN | Telefon 070 674 75 31
KARTA
HÄR FINNS VI
SERVICEPUNKTER
+ Boden
+ Skellefteå
+ Umeå
+ Örnsköldsvik
+ Östersund
+ Ånge
+ Sundsvall
+ Bollnäs
+ Mora
+ Falun
+ Uppsala
+ Västerås
+ Stockholm
+ Södertälje
+ Norrköping
+ Jönköping
+ Göteborg
+ Trollhättan
+ Falkenberg
+ Växjö
+ Halmstad
+ Sölvesborg
+ Malmö