WTS ACADEMY
Våra utbildningar

Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för reparationer av maskinparken. Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör. WTS Machinery solutionas har instruktörer som tecknat avtal med TYA om truckutbildning och utbildningen sker enligt TLP 10. Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.

Truckutbildning

För att säkerställa säkerheten, effektiviteten och kostnadseffektiviteten av er maskinpark är det avgörande att personalen kan hantera era truckar på rätt sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets krav måste personalen ha dokumenterade kunskaper om att använda de maskiner de kör. På WTS Västerås Truckservice AB erbjuder vi högkvalitativa truckutbildningar för att möta dessa behov.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

A2: Ledstaplare
A3: Låglyftande åktruck
A4: Låglyftare
B1: Motviktstruck
B2: Höglyftande åkstaplare
B3: Skjutstativtruck

LIFTutbildning

Säker hantering av era maskiner är avgörande för att hålla nere reparationskostnaderna och säkerställa en effektiv maskinpark. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det ett krav att er personal har dokumenterade kunskaper om användningen av de maskiner de kör. Vi är medvetna om vikten av kompetens och säkerhet, och därför erbjuder vi högkvalitativa utbildningar.Våra utbildningar omfattas av avtal med Unicarrier om liftutbildning och följer standarden LLP, vilket är en garant för hög kvalitet och överensstämmelse med branschstandarder. Vi är även medlemmar i Liftutbildningsrådet (LUR), vilket ytterligare stärker vår förmåga att erbjuda kvalificerade utbildningar.Vi strävar efter att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt för er. Vanligtvis genomförs utbildningarna på vår egen anläggning, men vi är flexibla och kan även arrangera utbildningen hos er om så önskas. På så sätt anpassar vi oss till era behov och preferenser för att säkerställa en smidig och effektiv utbildning.Med våra utbildningar kan ni vara säkra på att er personal har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att arbeta säkert och effektivt med era maskiner. Investera i säkerhet och kompetens med WTS Academy

TRAVERSUTBILDNING

Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för skador både på sak och person. Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.​​​​​​​AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets:

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

1. uppbyggnad
2. drift
3. manövrering
4. egenskaper
5. användningsområde
6. begränsningar
7. underhåll
8. kontroll.
Våra KOMMANDE utbildningar

Våra KOMMANDE TRUCKutbildningar

INGA UTBILDNINGAR PLANERADE JUST NU
VÄSTERÅS
2024-06-01
A2

Våra KOMMANDE LIFTutbildningar

INGA UTBILDNINGAR PLANERADE JUST NU
VÄSTERÅS
2024-05-29
A2

Våra KOMMANDE TRAVERSutbildningar

INGA UTBILDNINGAR PLANERADE JUST NU
UPPSALA
2024-05-23
A1
ANMÄL INTRESSE
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.