WTS MACHINERY
FINANSERING 
finansiering
Att investera i en ny truck är ofta klokt ur ett verksamhetsperspektiv. Investeringen kan dock påverka likviditeten negativt och att låsa likvida medel i en maskin är sällan fördelaktigt. Vi erbjuder förmånlig finansiering av er truckinvestering via Release Finans.
LEASING
Att leasa sin nya truck frestar inte på företagets likviditet eller låneutrymme hos den egna banken. Oftast räcker det med trucken som säkerhet. Leasingkostnaden är även avdragsgill och kan användas för att hålla ner företagets skattekostnad. Det är vanligast att leasa sin truck på 3-5 år med 10-20% restvärde, men både kortare och längre perioder kan förekomma. Vid leasing står leasingtagaren för all service- och reparationskostnader. Ett serviceavtal vid sidan om leasingavtalet håller även servicekostnaderna på en rimlig nivå.
LEDNING

INTERNAL MANAGING DIRECTOR

EXTERNAL MANAGING DIRECTOR

MANAGING DIRECTOR OPERATIONS

SALES

TEAM LEADER, SALES mitt & Norr

AREA SALES MANAGER (Syd)

SALES VÄSTMANLAND

KARTA
HÄR FINNS VI

SERVICEPUNKTER

+ Boden
+ Skellefteå
+ Umeå
+ Örnsköldsvik
+ Östersund
+ Ånge
+ Sundsvall
+ Bollnäs
+ Mora
+ Falun
+ Uppsala
+ Västerås
+ Stockholm
+ Södertälje
+ Norrköping
+ Jönköping
+ Göteborg
+ Trollhättan
+ Falkenberg
+ Växjö
+ Halmstad
+ Sölvesborg
+ Malmö